Jaloezie in het dorp

Regelmatig komt het voor dat hulpverleners in Indonesië met jaloersheid te maken krijgen. Mensen in Indonesië leven dicht op elkaar, de gemeenschap is klein en men let op elkaar. Zodra men merkt dat de buren hulp krijgen roept dat vragen op: “Waarom zij wel en ik niet?” In Lombok mislukken projecten regelmatig, of zorgt het voor grote spanning in het dorp, als men hierover niet nadenkt.

Eén van de meest voorkomende ingrepen die hulpverleningsorganisaties doen op Lombok is het bouwen en repareren van huizen. Dit roept gelijk enorme jaloezie op, want iedereen wil wel gratis hulp en daarom is dit niet een manier van hulpverlening die Harapan Baru Lombok graag toepast. Alleen na goed overleg en met samenwerking met de lokale bevolking en dorpsraad is zoiets mogelijk.

Ook publieke projecten mislukken daarom vaak. Zo is er in Sandik (vlak bij ons oude kantoor) een publieke badkamer gebouwd, maar daarvoor is privé-grond gebruikt. Nadat buren met elkaar ruzie kregen werden de buren de toegang tot de badkamer ontzegd door eigenaar van de grond. Zo werd een publieke badkamer een machtsmiddel om de buren te dwingen zijn wil te volgen.

Kritisch op het geven van hulp

Dit is ook de reden waarom wij van Harapan Baru Lombok kritisch zijn op het gratis weggeven van hulp. Dit mislukt vaak en zorgt voor onnodige spanningen. Het is beter om de mensen zelfredzaam te maken en ze een steuntje in de rug te geven. Het voorkomt jaloezie en leert mensen om niet te vragen en afhankelijk te worden, maar juist om zelfredzaam te zijn en hun eigenwaarde aan te spreken.

Voor onze clienten hebben we daarom twee programma’s, één is er gericht op mensen met een beperking. Zij krijgen een extra steun in de rug om bedrijfjes op te zetten, omdat zij geen toegang hebben tot startkapitaal en werk. Zonder deze steun kunnen zij niet geholpen worden. Dit leggen wij ook altijd uit aan de ‘arme’ buren en bieden hen de mogelijkheid om zichzelf te helpen door onderwijs, want vaak is een opleiding alleen al voldoende om hen verder te helpen. Hierdoor hoeven zij niet jaloers te zijn op hun beperkte buren.

Willen helpen is goed, maar iemand leren zichzelf te helpen en aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden is nog veel beter. En dat is waar we voor willen gaan bij Harapan Baru Lombok.