2024: Bestuursveranderingen HBAN

Tijdens de eerste bestuursvergadering van HBAN in 2024 mochten we een nieuw bestuurslid verwelkomen. Nelleke Aipassa-Kuenen komt het team versterken. We zijn hier uiteraard erg blij mee en we hopen dat ze snel haar draai zal vinden binnen ons bestuur.

Tevens vond er een bestuurswisseling plaats. Het secretariaat is overgegaan van Heidi Ebbers naar Dianne Kuenen. Heidi is vanaf nu algemeen bestuurslid. We bedanken Heidi voor de taak die ze de afgelopen jaren op zich genomen heeft!

Op de foto van links naar rechts: Nelleke Aipassa, Wim Vugteveen (penningm.), Heidi Ebbers, Frank Timmermans (voorz.) en Dianne Kuenen (secr.)