PROMOTIE

Harapan Baru Aalten promoot op verschillende manieren het werk van Harapan Baru Lombok om zo meer bekendheid te creëren over het werk van de stichting. Te denken valt aan deelname aan markten (waaronder jaarlijks de Adventsmarkt in Aalten), door het organiseren van bijzondere activiteiten voor fondsenwerving (bv. benefietdiner of benefietconcert), door voorlichting te geven op scholen, door lezingen te geven aan organisaties en door in de pers aandacht te vragen voor de werkzaamheden .