ACTIVITEITEN HARAPAN BARU LOMBOK INDONESIA

De stichtingen Harapan Baru Lombok Indonesia en Harapan Baru Aalten zijn opgericht om kansarmen op Lombok ondersteuning te bieden bij het creëren van een kansrijke toekomst, die zij zelf vormgeven. Om dit te bereiken willen wij hen meer zelfredzaam maken, zodat zij zelf controle over hun leven krijgen. Een belangrijke voorwaarde, om niet of minder afhankelijk te zijn, is dat mensen in hun eigen inkomsten kunnen voorzien.

Het zou niet zo moeten zijn dat iemand niet aan het werk kan komen, omdat hij geen toegang tot onderwijs en ondersteuning heeft. Veel mensen in diepe armoede of met een beperking staan buiten de maatschappij. Vaak zijn zij het slachtoffer van het stigma dat zij niks kunnen of dat zij minderwaardig zijn in vergelijking met ‘normale’ mensen. Hiermee worden zij tekort gedaan, want ook zij hebben recht op een normaal en gelukkig leven.

Als uitvoerende organisatie heeft Harapan Baru Lombok Indonesia een aantal activiteiten opgezet om onze doelgroepen te ondersteunen: