Lia Marsandi in Nederland

Lia Marsandi, die de leiding heeft over Harapan Baru Lombok, is op uitnodiging van Wilde Ganzen in Nederland.

Op donderdag 22 februari kwam ze in koud Nederland aan. Ze reisde direct door naar Aalten.  Veel tijd om te acclimatiseren had ze niet, want de volgende dag stond in het teken van de voorbereiding van het benefietdiner die dezelfde avond gehouden werd. Tijdens dat diner gaf Lia een korte presentatie over het werk van Harapan Baru op Lombok.

Op zondagochtend sprak ze een dankwoord uit tijdens een kerkdienst in Dinxperlo. Aanleiding hiervoor was een gift die we vorig jaar mochten ontvangen van de PKN-gemeente  aldaar.

Direct daarop volgend was er een ontmoeting met sponsoren en belangstellenden in de Zuiderkerk in Aalten.

Als laatste activiteit in Aalten bezocht ze op woensdag een samenkomst van Rotary Aalten-Wisch. Zij hebben de afgelopen jaren de waterprojecten bekostigd. Lia mocht een cheque in ontvangst nemen van maar liefst €27.000. Leden van de Rotary, heel hartelijk dank voor jullie inzet en ondersteuning in de afgelopen tijd!!

In de drie weken dat Lia in Nederland was, had ze meerdere afspraken op de Hogescholen van Enschede en Leiden. HBLI biedt leerlingen van deze scholen een stageplek bij Harapan Baru op Lombok aan.

De laatste week van haar verblijf was Lia te gast bij Wilde Ganzen. Op zaterdag 9 maart vond de landelijke Wilde Ganzen Dag plaats en daar was Lia gastspreker en workshopleider. Ook reisde ze voor Wilde Ganzen naar België om besprekingen te voeren.

Lia heeft een druk programma in Nederland gehad waar ze zich met veel enthousiasme, nieuwsgierigheid  en vooral ook kundigheid voor ingezet heeft. Wij als bestuur waren erg blij om kennis met haar gemaakt te hebben en dit zal de samenwerking zeker ten goede komen!