Wilde Ganzen Dag

Op 9 maart jl. werd in de Eenhoorn in Amersfoort de jaarlijkse Wilde Ganzendag gehouden.

Wim Vugteveen, penningmeester en Frank Timmermans, voorzitter van Harapan Baru Aalten Nederland waren hierbij aanwezig.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de stichting Wilde Ganzen en heeft tot doel de diverse organisaties waarmee Wilde Ganzen projecten deelt en ondersteunt bijeen te brengen.

Meer dan 250 vertegenwoordigers van een breed palet aan particuliere ontwikkelingsinitiatieven kwamen afgelopen 9 maart in Amersfoort samen en bekeken hoe ze zich nog beter in kunnen zetten voor de wereld van morgen.

Onder de noemer “ChallengeAccepted” inspireerden ze elkaar om wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

Vooral in Afrika en Azie is het grootste gedeelte van de bevolking jong, de zogenaamde groene druk. De jongere generaties worden geconfronteerd met een toekomstbeeld vol mondiale uitdagingen: klimaatverandering, conflicten, groeiende ongelijkheid, en de druk op toegang tot onderwijs en werk.
Thema van de dag was vooral hoe is het mogelijk jongeren meer te betrekken bij alle actuele ontwikkelingen en hen mee te laten beslissen.

Lia Marsandi, directeur van onze stichting  Harapan Baru Lombok in Indonesië, was door Wilde Ganzen uitgenodigd om op deze dag over haar werk en ervaringen te vertellen. Ze heeft meer dan acht jaar ervaring als maatschappelijk werker en is gespecialiseerd in gemeenschapsontwikkeling, in het bijzonder in het werken met jongereninitiatieven. Zij hield ook een workshop waarbij duidelijk werd gemaakt hoe in behoudende landen als Indonesië jongeren weinig kansen krijgen om hun stem te laten gelden en vaak niet serieus worden genomen. Het zijn vooral de ouderen met ervaring naar wie wordt geluisterd en waar rekening mee wordt gehouden. Dit leidt vaak tot zeer grote frustraties bij jongerengroepen. Lia’s bijdrage aan deze dag werd zeer gewaardeerd.

Het was een inspirerende dag waarbij veel aandacht ging naar projecten van en voor jongeren. Er was ook de mogelijkheid contacten te leggen met andere organisaties die onze stichting ook kunnen ondersteunen.

Een uitgebreider verslag van deze dag kunt u vinden op de website www.WildeGanzen.nl . Zoek daar op “Wilde Ganzendag 9 maart verslag”.