SAMEN STERK VOOR LOMBOK

Missie

Harapan Baru bestaat uit twee stichtingen die samenwerken:

  • Stichting (yayasan) Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI)
  • Stichting Harapan Baru Aalten Nederland (HBAN)

Beide stichtingen zijn opgericht om kansarmen op Lombok ondersteuning te bieden in het creëren van een kansrijke toekomst, die zij zelf vorm kunnen geven. Om dit te bereiken willen wij hen meer zelfredzaam maken, zodat zij meer controle over hun leven krijgen.

Harapan Baru Lombok Indonesia geeft mensen die leven met een beperking en/of in extreme armoede leven de kans om mee te draaien in de maatschappij.  Door middel van projecten die bijdragen op het gebied van educatie, voorlichting, beroeps- en levensvaardigheden en werkgelegenheid worden deze mensen begeleid om hun micro-onderneming op te starten. Op deze manier kunnen zij zelf sturing geven aan hun leven en dromen waarmaken.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen door het opzetten van waterprojecten, het bouwen van eco-brickgebouwen, het stimuleren van jongeren om een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.

Harapan Baru biedt noodhulp bij natuurrampen. Ook hierbij is de inzet van de lokale bevolking een voorwaarde om hulp te ontvangen.

Om het werk van Harapan Baru Lombok Indonesia mogelijk te maken, zorgt Harapan Baru Aalten Nederland voor het werven van fondsen door middel van het organiseren activiteiten en het benaderen van donateurs. Ook geeft Harapan Baru Aalten Nederland voorlichting over het werk van Harpan Baru Lombok Indonesia om zo meer bekendheid te krijgen.

Visie

Stichting (yayasan) Harapan Baru heeft als doel om alle mensen op Lombok als volwaardige burgers mee te laten draaien in de samenleving. De stichting helpt mensen die in een achterstandssituatie leven door armoede en/of een beperking, omdat er vanuit de overheid bijna geen begeleiding of ondersteuning is voor deze groep mensen (met name jong volwassenen).