NOODHULP

Helaas wordt Lombok met enige regelmaat getroffen door een natuurramp.

Aardbeving

In 2018 was er een aardbeving waardoor meer dan 300.000 huizen vernield werden. Harapan Baru heeft van 2018 tot 2020 de dorpen in Gunung Sari en Batu Layar ondersteund met zowel direct als indirecte noodhulp. Tijdens de directe noodhulp werden de kampen in Medas, Limbungan, Montong Sagar, Kekait en Bengkaung ondersteund om de eerste weken door te komen. Ook werden er meerdere gewonden geëvacueerd naar lokale ziekenhuizen die nog open waren.

Hierna heeft Harapan Baru zich bezig gehouden met langdurige oplossingen. Allereerst heeft de stichting zich gericht op het bouwen van toiletgebouwen. In totaal zijn er meer dan 80 installaties gebouwd. Daarnaast werden op 11 locaties noodscholen geopend en zijn er meer dan 50 scholen ondersteund zodat zij in de maanden na de aardbevingen weer open konden gaan. Voor de mensen die hun baan hadden verloren, heeft Harapan Baru een afvalproject opgezet. Zij kregen de gelegenheid om in hun omgeving afval te verzamelen, het plastic in petflesjes te stoppen en dit bij de stichting in te leveren. Zo konden zij in hun eigen levensonderhoud voorzien. Ons ecobrick-programma is hieruit geboren. Ook zijn er meer dan 2000 klamboes uitgedeeld om de verspreiding van malaria in Bukit Tinggi en Penimbung tegen te gaan. Daarnaast zijn in de eerste maanden meer dan 700 waterfilters geplaatst zodat de inwoners zelf drinkwater konden maken.

Voor de langdurige ondersteuning hebben Harapan Baru zich gericht op het aanbieden van gereedschap via onze gereedschapstheken, zodat de inwoners zelf hun huizen konden herstellen of herbouwen. Meer dan 2000 families hebben hier gebruik van gemaakt.

Corona

In 2020 werd de wereld getroffen door corona, ook Lombok ontkwam hier niet aan. In het begin was het vooral het verpleegkundig personeel dat door deze ziekte getroffen werd. Zij hadden geen toegang tot beschermend materiaal en waren hierdoor extra kwetsbaar.  In sommige locaties was meer dan 20% van het personeel tegelijkertijd getroffen door corona. Om dit tegen te gaan heeft Harapan Baru Lombok Indonesia 250 ontsmettingspakken uitgedeeld aan gezondheidsposten, ziekenhuizen en grootschalige isolatie-opvang centra. In de weken erna zagen we de besmettingscijfers omlaag gaan.

Overstromingen en landverschuivingen

In 2021 werd het eiland opgeschrikt door overstromingen vanwege extreme regenval. Harapan Baru heeft de dorpen geholpen om leidingen te herstellen die verwoest waren door de landverschuivingen. Ook is er materieel uitgeleend zodat zij de modder van de overstromingen en landverschuivingen konden opruimen en de wegen weer begaanbaar konden maken. Voor de mensen die het hardst getroffen waren, zijn noodpakketten gemaakt voor de eerste weken.

Toekomst

Op dit moment helpt de stichting de dorpen om zich beter voor te bereiden op natuurrampen. Hierbij valt te denken aan risico inventarisatie, het opleiden van lokale mensen om eerste hulp te verlenen en het inrichten van centrale depots waar hulpmateriaal opgeslagen ligt.