ONTSTAAN

In augustus 2012 vertrok Nick Rensink vanuit Aalten om in Indonesië aan de slag te gaan bij een school voor meervoudig beperkte kinderen. Nick leerde het Bahasa Indonesia, hielp op Lombok bij de training van de leidsters, ondersteunde bij het opstellen van behandelplannen en werkte samen met de fysiotherapeut om een dagprogramma voor meervoudig beperkte kinderen op te zetten. En na het afstuderen ging hij nogmaals, ditmaal om een jaar lang met straatkinderen te werken.

In 2015 vertrok Nick definitief naar Indonesië om mensen te helpen die om allerlei redenen buiten de samenleving van Lombok staan. Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar mensen met een beperking of die in diepe armoede verkeren.

Er is bijna geen begeleiding of ondersteuning voor deze mensen vanuit de overheid, in het bijzonder voor (jong)volwassenen. Het is voor hen erg moeilijk om werk te vinden, en hebben daarom vaak slecht betaalde banen, die slechts tijdelijk van aard zijn. Daardoor kunnen ze geen buffer opbouwen en zijn ze kwetsbaar voor financiële tegenvallers. Toegang tot medische zorg hebben zij vaak niet. Ze zijn niet in staat om sturing aan hun eigen leven te geven.

Door middel van projecten op het gebied van educatie, voorlichting en werkgelegenheid wil hij deze groepen een volwaardig bestaan geven binnen de samenleving van Lombok. Het uiteindelijk doel is om alle families daar op Lombok een kans te geven om wat van hun leven te maken.

Om dit te kunnen bereiken zijn 2 stichtingen opgericht: één op Lombok, die de projecten voorbereidt en uitvoert en één in Aalten Nederland, die zorgt voor het promoten van het werk van de Indonesische stichting en de financiële middelen daarvoor probeert te verwerven.