HET ONTSTAAN VAN HARAPAN BARU

In augustus 2012 vertrok Nick Rensink vanuit Aalten naar Indonesië om aan de slag te gaan bij een school voor meervoudig beperkte kinderen. Nick leerde het Bahasa Indonesia, hielp op Lombok bij de training van de leidsters, ondersteunde bij het opstellen van behandelplannen en werkte samen met de fysiotherapeut om een dagprogramma voor meervoudig beperkte kinderen op te zetten. Na zijn afstuderen ging hij nogmaals naar Lombok, ditmaal om een jaar lang met straatkinderen te werken.

In 2015 vertrok Nick definitief naar Indonesië om mensen te helpen die om allerlei redenen buiten de samenleving van Lombok stonden. Zijn aandacht ging in het bijzonder uit naar mensen met een beperking of mensen die in diepe armoede verkeerden.

Er was bijna geen begeleiding of ondersteuning voor deze mensen vanuit de overheid, vooral niet voor jongvolwassenen. Het was voor hen erg moeilijk om werk te vinden en zij hadden daarom vaak slecht betaalde banen, die slechts tijdelijk van aard waren. Zij konden hierdoor geen financiële buffer opbouwen en waren  kwetsbaar voor financiële tegenvallers. Toegang tot medische zorg hadden zij vaak niet. Ze waren niet in staat om sturing aan hun eigen leven te geven.

Door middel van projecten op het gebied van educatie, voorlichting en werkgelegenheid wilde hij deze mensen een volwaardig bestaan geven binnen de samenleving van Lombok. Het uiteindelijk doel was om alle families op Lombok een kans te geven om wat van hun leven te maken.

Om dit te kunnen bereiken zijn in 2016 twee stichtingen opgericht: één op Lombok, die de projecten voorbereidt en uitvoert, en één in Aalten Nederland, die zorgt voor het promoten van het werk van de Indonesische stichting en die de financiële middelen daarvoor probeert te verwerven.

Het mooie werk van Nick gaat nog steeds door en heeft zich verder uitgebreid. Inmiddels zijn 3 mensen uit Lombok in dienst van de stichting. Zij houden zich iedere dag bezig met het opzetten van micro-ondernemingen, het ontwikkelen van de dorpen en het bieden van noodhulp als er een ramp heeft plaatsgevonden.