DORPSONTWIKKELING

De ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen heeft bij Harapan Baru een hoge prioriteit. Door de bouw van ecobrickgebouwen krijgen de dorpen een centrale locatie van waaruit allerlei activiteiten ontwikkeld kunnen worden.

Een ecobrickgebouw is een gebouw waarvan de muren  bestaan uit bouwstenen gemaakt van met afvalplastic volgestopte petflesjes. Deze flesjes zijn door de inwoners gevuld met zelf verzameld zwerfafval. In deze ecobrickgebouwen is bijv. plaats voor een bibliotheek, kan medische hulp verleend worden, kunnen cursussen en bijeenkomsten georganiseerd worden. Op het ommuurde terrein is een veilige plaats gecreeerd voor kinderen om te spelen en voor jongeren om te sporten. Er kan een tuin aangelegd worden waar groente verbouwd wordt.

Om jongeren meer te betrekken bij het dorpsactiviteiten (in de Indonesische cultuur worden vooral ouderen gehoord!) daagt Harapan Baru jongeren uit om met goede plannen te komen. Zij zijn immers de toekomst voor het dorp! Is het plan goed onderbouwd en leidt dit tot meer zelfvoorzienendheid, dan steekt Harapan Baru er energie en tijd in om deze jongeren te begeleiden.