DONEREN

Investeren in mensen

Ieder persoon heeft recht op een gelukkig leven. Een leven dat zij zelf vorm mogen geven. Met uw steun komen er kansen op Lombok voor mensen die naast de maatschappij staan.

Onze belofte aan u

Zowel Harapan Baru Lombok als Harapan Baru Aalten zijn non-profit organisaties. Ze garanderen dat uw donatie voor tenminste 90% wordt gebruikt voor ondersteuning van mensen, die een beperking hebben of die in diepe armoede leven op Lombok.

Uw donatie is aftrekbaar

Harapan Baru Aalten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn hierdoor onder voorwaarden aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Uw privacy is belangrijk voor ons

De gegevens die u aan beide stichtingen verstrekt worden niet gedeeld met derden en worden enkel voor administratieve doeleinden gebruikt.

Donateur worden

Download ons aanmeldformulier en vul dit in. Het formulier mag verstuurd worden naar aalten@harapan-baru.com, zodat u daarmee donateur van Harapan Baru wordt.

Eenmalige Donaties

Alle donaties zijn van harte welkom. Daarom kan u uiteraard ook een éénmalige gift geven op:

Stichting Harapan Baru Aalten Nederland
IBAN: NL49RABO 0310390249
BIC: RABONL2U
ANBI: 8564 27 561