OPRICHTING HARAPAN BARU AALTEN

Op 3 juni 2016 is de stichting Harapan Baru Aalten Nederland opgericht. Het initiatief daartoe is genomen door Mondiaalten. De stichting heeft als doel de ondersteuning van de organisatie Harapan Baru Lombok Indonesië, om inwoners op Lombok die door armoede of een handicap in een achterstandssituatie leven te ondersteunen en een volwaardige plaats te geven in de maatschappij.

De stichting verricht haar activiteiten in Nederland, en heeft de gemeente Aalten als thuisbasis. De stichting beoogt het algemeen nut, heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status. De stichting wil haar doel bereiken door o.a. het promoten van de naamsbekendheid van het werk van Harapan Baru Lombok Indonesië, het werven van donateurs, het verzorgen van evenementen en acties voor het inzamelen van financiële middelen. De samenstelling van het bestuur is:

    • Dhr. A.A.Reinders MSc, voorzitter
    • Dhr. J.B. Ebbers, secretaris
    • Dhr. H.J.W. Veldhuis, penningmeester
    • Dhr. L. Boessenkool, algemeen lid
    • Dhr. E. Van Ewijk, algemeen lid.

Een eerste activiteit is het zoeken naar financiële ondersteuning voor het project Handicapable. Een aanvraag voor cofinanciering is ingediend bij de van Dam Foundation en ook bij Mondiaalten. Deze is toegewezen, waarvoor wij uiteraard erg dankbaar zijn. Ook hebben wij steun van de PKN Aalten mogen ontvangen.

De adviseur van het bestuur en mede uitvoerder op Lombok Nick Rensink is volop betrokken bij de stichting. Voor het vergroten van de naamsbekendheid is een brochure samengesteld en verkrijgbaar.

Contactgegevens Harapan Baru Aalten Nederland:
Mailadres: aalten@harapan-baru.com.
Website: www.harapan-baru.com
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 66174317
Bankrekeningnummer: NL49RABO 0310390249
ANBI: 8564 27 561

Jan Ebbers & Bert Reinders

v.l.n.r. Egbert van Ewijk, Bert Reinders,  Jan Ebbers, Harm Veldhuis, Luuk Boessenkool.