WAT DOEN WIJ?

De stichtingen Harapan Baru Lombok en Harapan Baru Aalten zijn opgericht om kansarmen op Lombok ondersteuning te bieden in het creëren van een kansrijke toekomst, die zij zelf vormgeven. Om dit te bereiken wil Harapan Baru Lombok hen meer zelfredzaam maken, zodat zij zelf controle over hun leven krijgen. Een belangrijke voorwaarde, om niet of minder afhankelijk te zijn, is dat mensen in hun eigen inkomsten voorzien.

Veel mensen in diepe armoede of met een beperking staan buiten de maatschappij. Vaak zijn zij het slachtoffer van het stigma dat zij niks kunnen of dat zij minderwaardig zijn in vergelijking met ‘normale’ mensen. Hiermee worden zij tekort gedaan, want ook zij hebben recht op een normaal en gelukkig leven.

De overheid van Lombok is vaak niet in staat om hier iets aan te doen. Daarom willen wij deze mensen een kans bieden door middel van het opzetten van projecten. Hierbij komt Uw steun goed van pas.

Harapan Baru betekent in het Nederlands “Nieuwe Hoop”. Dat is wat Harapan Lombok en Aalten willen bieden aan de mensen op Lombok. Een hoop op een nieuwe, betere toekomst.