Project Description

Noodhulp Gunung Sari

Aanleiding
In juli en augustus werd Lombok opgeschrikt door een aantal krachtige aardbevingen, gevolgd door duizenden naschokken. Meer dan 500 mensen vonden de dood en meer dan 350.000 werden door de aardbevingen getroffen. Veel publieke voorzieningen werden vernietigd en veel families werden in tijdelijke kampen ondergebracht.

Activiteiten
Van 6 tot 27 augustus heeft Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) de kampen in de regio Gunung Sari en Batu Layar gesteund met noodhulp. Meer dan 60% van de huizen was verwoest en er was dringend behoefte aan voedsel. De hulp van de overheid was in de eerste dagen na de ramp zeer beperkt. De kampbewoners waren aangewezen op de hulp van lokale non profit organisaties en particulieren.

In Augustus werd gestart met een bespreking met de dorpshoofden om de hulp te coordineren. Bij de daadwerkelijke hulpverlening werkte HBLI nauw samen met de dorpshoofden. Twee teams waren actief: het eerste team inventariseerde van dag tot dag welke hulp nodig was en zorgde voor eerste hulp (het evacueren van gewonden, psychologische ondersteuning, etc). Het tweede team zorgde voor aankoop van de nodige produkten en de levering ervan.

Vanaf 11 augustus 2018, toen bleek dat er meer donaties binnen kwamen dan was verwacht, is het werkgebied uitgebreid met Kekait, Limbungan & Montong Sager en Bengkaung. Vanaf toen is de aanpak wat veranderd. Niet elke dag konden de behoeften geïnventariseerd worden, maar om de andere dag. De benodigde hulpgoederen zijn vanaf toen ook om de dag geleverd.

Op verzoek van de dorpshoofden zijn ook nog extra voorraden rijst en mie door HBLI geleverd voor families, die geen enkele steun kregen van de overheid of van NGO’s.

Resultaat
In totaal zijn in augustus 2018 meer dan 2000 families ondersteund. Download het verslag hier om een overzicht te krijgen van de producten die geleverd zijn.

Kosten
In totaal zijn voor een bedrag van IDR 155.383.000 noodhulpgoederen aangeschaft. Omgerekend met de toen geldende koers komt dat neer op € 9.500,–.