Projectenmarkt Protestante Gemeente Aalten

Op zondag 28 oktober 2018 organiseerde de werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij van de diaconie van de Protestante Gemeente Aalten een projectenmarkt. Daarvoor waren 11 projecten uitgenodigd, die door de diaconie worden ondersteund. Harapan Baru was er daar één van.
Voor en na de kerkelijke viering, die als thema had “Geven voor gerechtigheid” konden de kerkgangers op de projectenmarkt de kramen van de deelnemers bezoeken en informatie krijgen over de verschillende projecten.

Harapan Baru Aalten Nederland had een kraam ingericht met foto’s, schilderijen en artikelen uit Lombok. Daarnaast konden de bezoekers een powerpointpresentatie bekijken over het ontstaan en het werk van Harapan Baru en konden desgewenst een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte folder meenemen. En natuurlijk werd door het bestuur ook mondeling informatie verstrekt.

Het was een druk bezochte markt. Vele bezoekers bleken Harapan Baru al wel te kennen. Maar het is nooit verkeerd om het werk van Nick en de zijnen op Lombok te promoten. En misschien levert de aanwezigheid op deze markt ook nog wel nieuwe donateurs op. Verschillende bezoekers hebben in ieder geval de folder met daarin het opgaveformulier daarvoor meegenomen.